2018-12-18
PR Vård satsar på bättre tillgänglighet per telefon. En investering har gjorts i en ny telefonväxel som redan är i bruk. Alla telefonnummer är desamma som tidigare.

Ny telefonväxel

PR Vård satsar på bättre tillgänglighet per telefon. En investering har gjorts i en ny telefonväxel som redan är i bruk. Alla telefonnummer är desamma som tidigare.
Det är oerhört viktigt att det går att nå oss på ett smidigt vis. Telefonerna på PR Vård går varma dynet runt och många vill nå oss. Därför valde PR Vård nyligen att byta till en telefonväxel med högre kapacitet (Tele2). Alla telefonnummer är desamma som tidigare (se "kontakta oss").