PR Vård

För bästa
möjliga vård

Att lyssna är första hjälpen

Vi heter PR Vård för att företaget grundades av Patricia och Rickard Ljunggren. 2001 arbetade de som sjuksköterskor och såg ett stort behov av nytänkande inom vården. För att förverkliga sina insikter måste de först skapa den perfekta arbetsplatsen för människor som vill arbeta i vården. 20 år och 600 medarbetare senare är PR Vård en av Stockholms främsta vårdgivare.

Idag har vi en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning öppen för alla till och med 17 år och en vårdcentral på Söder. Vi bedriver också hemsjukvård i fem av åtta primärvårdsområden i Stockholms län. På uppdrag av regioner, kommuner och privata aktörer utför vi närmare 1 000 000 hemsjukvårdsbesök om året på kvällar och helger. Allt tack vare att vi har engagerade och motiverade medarbetare som sätter människan i centrum och lyssnar på såväl patienter som närstående.

Vaccination covid-19
PR Vård bistår Region Stockholm med att erbjuda vaccination mot covid-19, på Zinkensdamms IP, Ringvägen 16.

Så bokar du tid för vaccination mot covid-19 

Saknas en dos i covidbeviset? Läs mer

Frågor om vaccination mot covid-19 på PR Vårds vaccinationsmottagning, Zinkensdamms IP mailas till: info.vaccination@prvard.se

Att skapa en personlig vård

Att våra patienter känner sig trygga och säkra är lika viktigt i hemsjukvården som på vår vårdcentral och barnmottagning. I praktiken innebär det att det dagliga arbetet i våra verksamheter ska genomsyras av ett vårdperspektiv med fokus på patientens upplevelse.

Kvalitetssäkrade arbetsrutiner och tydliga kommunikationsvägar gör att både patienter och närstående kan känna sig trygga. Även våra medarbetare ska känna sig säkra på arbetet. När allt kommer omkring är det deras vårdinsatser som gör PR Vård till ett tryggt och pålitligt vårdval.

PR Vård i korthet

  • Ansvarar för den basala hemsjukvården i 5 (av 8) primärvårdsområden inom Stockholms län med cirka 1 000 000 besök per år.
  • Specialistmottagning för barn och ungdomar t.o.m 17 år.
  • Utför neuropsykiatriska utredningar åt barn utifrån avtal med Region Stockholm.
  • Har omkring 600 anställda läkare, psykologer och sjuksköterskor och undersköterskor.
  • Har tecknat kollektivavtal.

Vill du jobba hos oss?

Vi söker alltid efter kompetenta medarbetare. Här finns lediga tjänster inom administration och sjukvård.