2017-09-04

Neuropsykiatriska utredningar för utomlänspatienter

PR Vård Barnmottagning är en av flera aktörer som utifrån upphandling kvalat in och kan avropas för neuropsykiatriska utredningar av barn som finns i andra delar av landet än Stockholm.