2018-02-08

Elevhälsan övergår till Ambea

Den 2 januari övergick PR Vårds Elevhälsa till Ambea AB, genom att Ambea förvärvade bolaget PR Vård AB. ” Vi är glada över att vi hittat en seriös aktör som kan förvalta och utveckla den här fina verksamheten vidare. Vi önskar Ambea och all personal ett stort lycka till. Förvärvet medför även att vi inom PR Vård kan fokusera än mer på de återstående verksamheterna inom hemsjukvård och vår barnläkarmottagning” Hälsar PR Vårds grundare Rickard Ljunggren.