Utredning och undersökning av ADHD, ADD Autism, Aspbergers mm - PR Vård

Neuropsykiatriska utredning – hur går det till? 

Utredningen startar med en kartläggning av ert barns olika funktionsområden. En sådan kartläggning sker framförallt genom samtal och observationer med såväl föräldrar som barn. Frågor kommer också att ställas om barnets utveckling, bakgrund, nuvarande och tidigare svårigheter och styrkor. Även föräldrar djupintervjuas om hur ni upplevt barnet under uppväxten, bland kamrater och i skola/förskola. Barnet kommer också att genomgå en del olika psykologiska tester för att mäta olika funktioner. Utredningen genomförs av både barnläkare och psykolog som ansvarar för olika delar av utredningen. Gemensamt diskuterar de sedan igenom vad som framkommit och resonerar sig fram till en ev diagnos. Alltihop sammanställs sedan skriftligt i ett dokument som blir till den färdiga utredningen. Att uppskatta hur långa och många möten det blir här hos oss är inte helt enkelt då det förstås varierar mycket från barn till barn och även hur enkelt ni som familj har att kunna komma hit. En del barn klarar hela utredningen på en dag och kommer sedan åter efter någon eller några veckor då utredningen är klar, för att få resultatet och möjlighet att ställa frågor. Andra barn orkar bara kortare sittningar och det är då mera lämpligt att komma flera gånger ett par timmar i taget. I samråd mellan psykolog och föräldrar bestäms om vilket tillvägagångssätt som kan vara lämpligt för det enskilda barnet. När utredningen är genomförd samlas familjen med sin utredningspsykolog och gör en återlämning kring vad utredningen visar. Tanken är att familjen och barnet/ungdomen ska få möjlighet att ställa frågor kring sin eventuella diagnos, vilket stöd som finns att få och alla andra frågor som dyker upp. Det kan vara många saker att ta in och det är lätt att glömma att ta upp allt man vill veta så det finns givetvis möjlighet att ringa och ställa frågor även senare. Ibland får familjen med sig ett ex av den färdigskrivna utredningen i samband med återgivningen, ibland är den inte helt klar och får skickas hem till familjen kort därefter. Det är viktigt att läsa igenom texten för att se att allt ser korrekt ut, det är bra om ni kontaktar ansvarig utredningspsykolog snabbt om ni har synpunkter på något i utredningen. Vi skickar också ett ex av den färdiga utredningen till remittenten, dvs oftast till elevhälsans medicinska del.

Återlämning till skola/förskola

Eftersom det är av stort intresse för barnets skola att få veta vad utredningen visar och hur de kan ge goda förutsättningar för lärande, utifrån eventuella svårigheter, så erbjuds skolan att komma till PR Vård Mottagning för en återlämning. Lärarna på barnets skola brukar uppskatta att få en skriftlig sammanställning av vad som framkommit under utredningen. Om skolan finns ute i landet går ev överlämning att lösa via telefon.

Vad händer efter utredningen?

PR Vård barnmottagnings psykologer har möjlighet att ge visst samtalsstöd och pedagogiska insatser som kan ge barnet/ungdomen verktyg för att handskas med vardagen. Om det är aktuellt med medicinsk behandling kan PR Vård Barnmottagnings barnläkare och barnsjuksköterska bistå med det. Detta gäller endast barn och ungdomar som är upp till 18 år hemmahörande i Stockholms län och har gjort sin utredning hos oss.

För frågor angående neuropsykiatrisk utredning

T.ex. kring väntetider, vad händer i mitt pågående ärende eller hur rekvirerar jag material inför utredning? Ring på tel 08-409 011 38 måndag till torsdag 13-15, fredag 13-14 alt. mejla på utredning@prvard.se
OBS! Att inga personuppgifter får mejlas, endast generella förfrågningar via mejl. Tack på förhand!