Aktivt miljöarbete, miljöpolicy inom vård - PR Vård

Vid inköp av nya fordon ska miljöaspekter beaktas och miljöfordon väljas där så är möjligt.

Vi tillämpar källsortering av avfall där målet är högre återvinningsgrad.

Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom att ständigt följa upp och utvärdera det arbete som utförs.

Ladda ned PDF icon certifikat.pdf