Medarbetarens skyldighet

Underlåtelse att ”slå larm” strider mot allmän lojalitetsplikt och mot PR Vårds värdegrund. Ledningen ska uppmärksammas så att adekvat åtgärd kan vidtas. Det finns alltså en skyldighet för varje medarbetare att rapportera sina iakttagelser och likväl en skyldighet för företagsledningen att vidta åtgärder.

Medarbetarens skydd
En medarbetare kan anonymt rapportera sina iakttagelser via PR Vårds hemsida. Om medarbetaren väljer att inte vara anonym garanterar PR Vård att kännedom om vilken medarbetare som lämnat rapport ska begränsas till en snäv krets i företagsledningen. Denna garanti gäller med undantag för den händelse att rapporten innehåller uppsåtligt falska allvarliga anklagelser.

Hur gör du en anmälan?

Rapportera via länken Visselblåsare på PR Vårds hemsida.

Frågor?

Har du frågor om denna policy får du gärna vända dig till PR Vårds HR-Chef.