2018-02-15

PR Vård genomför pilotstudie avseende hemsjukvård dagtid

Under februari månad genomförs en pilotstudie som syftar till att undersöka möjligheterna kring hur PR Vård skulle kunna erbjuda ett entreprenadskoncept mot vårdcentralerna i Stockholms län. Piloten utförs på Helsas vårdcentral i Vallentuna.