2019-01-22

PR Vård Barnmottagning tar fortsatt emot remisser gällande Stockholm´s barn för neuropsykiatriska utredningar

PR Vård Barnmottagning tar fortsatt emot remisser gällande Stockholm´s barn för neuropsykiatriska utredningar. Viss osäkerhet tycks finnas kring vilka mottagningar som efter 1 januari tar emot remisser ang utredning av ADHD och ADD. Då vi är en BUMM går det utmärkt att fortsatt skicka remisser till oss. Vi arbetar både med utredning och ev medicinering efter att diagnos är satt. Om remissen omfattar autismfrågeställning är det, som tidigare, BUP som ska göra utredningen.