Barnmottagning

Utredningar/psykologtjänster
Telefon
Vxl: 08-409 011 00
Adress
Krukmakargatan 37A, 5tr, 118 51 Stockholm
Telefon
Tjänsteärende: 08-409 011 04
Ulla Andersson verksamhetschef
Ulla Andersson
verksamhetschef
08-409 011 01
Matts Tannerfeldt, VD PR Vård AB, PR Vård Mottagning AB - Personal PR Vård
Matts Tannerfeldt
VD PR Vård Barnmottagning AB
08-409 010 10
Tina Armandt, Utredningsadministratör/Reception - Personal PR Vård
Tina Armandt
Medicinsk sekreterare
08-409 011 32
Lars Jonsson, Administratör - Personal PR Vård Barnmottagning
Lars Jonsson
Administratör
08-409 011 37
Gusten Hermin, Administratör - Personal PR Vård Barnmottagning
Gusten Hermin
Administratör
Eva Olsson Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Eva Olsson
Barnläkare
08-409 011 00
Anna-Karin Fladvad Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Anna-Karin Fladvad
Barnläkare
08-409 011 00
Carina Lothian Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Carina Lothian
Barnläkare
08-409 011 00
Ruzica Milijasevic Barnläkare PR Vård Barnmottagning Personal
Ruzica Milijasevic
Barnläkare
08-409 011 00
Per Västberg, Barnläkare PR Vård Barnmottagning Personal
Per Västberg
Barnläkare
08-409 011 00
Marika Åkerlund Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Marika Åkerlund
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Anna Rösmark Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning personal
Anna Rösmark
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Lena Elind Jonsson Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Lena Eklind Jonsson
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Anneli Åslund Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Anneli Åslund
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Eva Marsk, Psykolog Psykoterapeut - Personal PR Vård Barnmottagning
Eva Marsk
Psykolog och Psykoterapeut
08-409 011 00
Anna Christensen, Leg. psykolog - Personal PR Vård
Anna Christensen
Psykolog
08-409 011 00
Cecilia Collin, Psykolog - Personal PR Vård Barnmottagning
Cecilia Collin
Psykolog
08-409 011 00
Annmari Hultgren, Leg. psykolog - Personal PR Vård
Annmari Hultgren
Psykolog
08-409 011 00
Nina Elfström, Psykolog, PR Vård Barnmottagning Personal
Nina Elfström
Psykolog
08-409 011 00
Ulla Andersson verksamhetschef
Ulla Andersson
verksamhetschef
08-409 011 01
Matts Tannerfeldt, VD PR Vård AB, PR Vård Mottagning AB - Personal PR Vård
Matts Tannerfeldt
VD PR Vård Barnmottagning AB
08-409 010 10
Tina Armandt, Utredningsadministratör/Reception - Personal PR Vård
Tina Armandt
Medicinsk sekreterare
08-409 011 32
Lars Jonsson, Administratör - Personal PR Vård Barnmottagning
Lars Jonsson
Administratör
08-409 011 37
Gusten Hermin, Administratör - Personal PR Vård Barnmottagning
Gusten Hermin
Administratör
Eva Olsson Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Eva Olsson
Barnläkare
08-409 011 00
Anna-Karin Fladvad Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Anna-Karin Fladvad
Barnläkare
08-409 011 00
Carina Lothian Barnläkare PR Vård Barnmottagning personal
Carina Lothian
Barnläkare
08-409 011 00
Ruzica Milijasevic Barnläkare PR Vård Barnmottagning Personal
Ruzica Milijasevic
Barnläkare
08-409 011 00
Per Västberg, Barnläkare PR Vård Barnmottagning Personal
Per Västberg
Barnläkare
08-409 011 00
Marika Åkerlund Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Marika Åkerlund
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Anna Rösmark Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning personal
Anna Rösmark
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Lena Elind Jonsson Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Lena Eklind Jonsson
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Anneli Åslund Barnsjuksköterska PR Vård Barnmottagning Personal
Anneli Åslund
Barnsjuksköterska
08-409 011 00
Eva Marsk, Psykolog Psykoterapeut - Personal PR Vård Barnmottagning
Eva Marsk
Psykolog och Psykoterapeut
08-409 011 00
Anna Christensen, Leg. psykolog - Personal PR Vård
Anna Christensen
Psykolog
08-409 011 00
Cecilia Collin, Psykolog - Personal PR Vård Barnmottagning
Cecilia Collin
Psykolog
08-409 011 00
Annmari Hultgren, Leg. psykolog - Personal PR Vård
Annmari Hultgren
Psykolog
08-409 011 00
Nina Elfström, Psykolog, PR Vård Barnmottagning Personal
Nina Elfström
Psykolog
08-409 011 00