Hemsjukvård för patienter på remiss från vårdcentralen - PR Vård

Lämna synpunkter och klagomål?

Vi vill hela tiden bli bättre och tar tacksamt emot eventuella synpunkter och klagomål. Du är välkommen att kontakta chefsjuksköterskan för ditt område eller verksamhetschef.

Patientnämnden

Om du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd och inte känner att du fått en bra förklaring från verksamheten kan du vända dig till patientnämnden.

Inspektionen för vård och omsorg

Om du själv eller någon närstående råkat ut för en vårdskada eller upplevt brister i patientsäkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården kan du förutom att ta upp det med ansvarig chef, anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg.