Hög patientsäkerhet - kvalitetsarbete, avvikelsehantering, internrevision, egenkontroller etc - PR Vård

PR Vård Hemsjukvårds mål är att i alla lägen ge våra patienter en personlig, säker och trygg vård i hemmet där individens behov sätts i centrum.
Vårt fokus ska främst ligga på upprätthållandet av en god och säker vård där våra medarbetare med ansvar, engagemang och pålitlighet ständigt strävar efter en patientsäker hemsjukvård som levereras vid utlovad tidpunkt.
Våra kvalificerade medarbetare kvalitetssäkrar all verksamhet utifrån tillämpliga krav från beställaren samt följer rutiner, riktlinjer och policys som utgår från lagar och författningar.
Vårt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt kvalitetsledningssystem utvecklar vi genom att ständigt följa upp och utvärdera det arbete som utförs.

Ladda ned PDF icon certifikat.pdf