PR Vård Hemsjukvård har tre sjuksköterskor i beredskap på Stocksundsgården.

På Stocksundsgården utanför Stockholm bor ett trettiotal äldre. Äldreboendet har en egen väl fungerande organisation, men ibland kan den behöva extra stöd och hjälp av sjuksköterskor. Sedan våren 2012 har man ett samarbete med PR Vård Hemsjukvård varifrån tre sjuksköterskor turas om att vara i beredskap kvällstid. Det kan röra sig om att någon boende har ramlat och då behöver en sjuksköterska komma och göra en bedömning om personen behöver mer vård. Det kan också gälla behovsmedicinering vid oro eller sömnsvårigheter. – Det är en stor trygghet för vår personal att veta att det finns sjuksköterskor som de kan ringa till. Ibland kan det räcka med att få stöd och råd över telefonen. PR Vård är enkla att samarbeta med och det finns en välvilja hos dem att vårt samarbete ska fungera bra. Det känner jag tydligt, berättar Pia Åkerman, verksamhetschef, Stocksundsgårdens äldreboende.