Samtalskontakter för barn och unga, familj, PR Vård Barnmottagning

Vi erbjuder bedömning, behandling och stöd från psykologer och kuratorer med lång erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar och vår ambition är att kunna ge snabba tider. Om behov av barnläkarkompetensen behövs kan vi enkelt koppla på den. Vi kan också bistå med att samordna olika insatser om ett barn eller ungdom har kontakt med både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Det kan då vara viktigt att dra upp riktlinjer för vilka insatser som behövs, vem som gör vad och vem som har huvudansvaret för barnet eller ungdomen. Barnet medverkar då liksom familjen.

Kontakta oss för att boka in ett första bedömningssamtal på 08-409 011 00. 

Vi har telefontid måndag till fredag 7:30-10:00.