2019-01-25

Störningar i IT-miljö avhjälpta - men fortsatta utmaningar. Vi ber om överseende

Hela SLL har haft IT-problem sedan i torsdags - och även vi som är inkopplade i deras IT-miljö. Tekniska åtgärder har vidtagits som gör att de funktioner i IT-miljön som påverkades av störningar nu fungerar bättre. Arbetet med analys och åtgärder fortsätter. Det har bland annat påverkat kontakter mellan vårdgivare och funktioner som till exempel betalningar, kontroll av frikort, e-recept och liknande. Även om många problem åtgärdats kan användare uppleva eftersläpningar i systemen. De störningar som förekommit har också gjort att många arbetsuppgifter blivit mer tidskrävande än normalt. Vi beklagar detta och ber er att ha överseende,