2020-04-29

PR Vård avslutar Hälso- och sjukvård inom LSS och Socialpsykaitri

PR Vård har sedan oktober 2015 haft samarbeten med kommuner (bl a Nacka, Täby och Botkyrka) och privata vårdgivare kring Hälso- och sjukvård inom LSS och Socialpsykiatri, Dessa samarbeten har varit mycket lärorika men vi har valt att avsluta dem den 30 april 2020. Nu väljer vi att rikta krafterna mot att utveckla vårt affärsområde Basal Hemsjukvård.